Tüketici Hukuku

profession-image

7.11.2013 tarihli 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek amaçlanmıştır. Yasanın 40 ve 46.maddeleri arasında yer alan Ön Ödemeli Konut Satışı gayrimenkul hukuku alanında yer almaktadır.

Tüketici Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Ön Ödemeli Konut Sözleşmeleri kapsamında sözleşme kaynaklı ihtilaflar
  • Sözleşmelerden dönme ve cayma hakkına yönelik hakkın kullanılması kaynaklı ihtilaflar
  • Sözleşmelerde yüklenici kaynaklı teslim edememe halinde fesih ve feshin maddi yönlerine ilişkin ihtilaflar
  • Sözleşmeler ve yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki hukuksal ihtilaflar

İlgili Haberler