Tapu İptali Ve Tescil Davaları

profession-image

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanun’da çeşitli hükümler içerisinde yer alan, hukuken geçerli ve gerçek olmayan tapu ilişkisinin bozulması ve iptal edilerek dava eden lehine kurulması için açılan davaları tanımlamaktadır.

Tapu İptali Ve Tescil Davaları Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Alım, Önalım, Geri Alım Hakkından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Taşınmaz Satış Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • Yolsuz Tescil Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • Saklı Pay (Tenkıs) Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • Ölünceye Kadar Bakma veya Bağıştan Rücu Edilerek Taşınmazın Geri Dönmesi Şartlı Bağışlama Kaynaklı Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Geri veya İleriye Etkili Fesih Davalarında Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Kadastro Öncesi veya Sonrası Kaynaklı Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • İmar İhyaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Kıyı Kanunu Gereğince Açılan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Köy Kanunundan Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Zilyetlikten Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları