Kat Mülkiyeti Hukuku

profession-image

23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile taşınmazlar üzerinde bağımsız bölümler oluşturulmak suretiyle inşa edilen taşınmazlara ait hukuki durumun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kat Mülkiyeti Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulumu sorunları
  • Arsa payı düzeltme davaları
  • Kat maliklerinin Borçları, Hakları ve Sorumlulukları, aidat yükümlülükleri, aidatlardan mal sahibi ve kiracıların sorumlulukları
  • Yönetim planlarının hazırlanması ve değiştirilmesi, yönetim planı kaynaklı davalar
  • Kat mülkiyeti kanunu ile belirlenen taşınmaz niteliklerinin hukuka aykırı kullanılması
  • Kat mülkiyet kanununa göre yönetim, genel kurul, denetimin ne şekilde yapılacağı, hukuka aykırılıkların ne şekilde çözüleceği
  • Kat mülkiyeti ve kat irtifakının ne şekilde sona ereceği
  • Devre mülk sistemine yönelik temel sorunlar
  • Toplu Yapı yönetimine ilişkin sorunlar