Arsa Payı Karşılığı/Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Hukuku

profession-image

11.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu Eser Sözleşmeleri başlığı altında yer alan hükümleri 470 ve 486.maddeleri arasında Karma Sözleşmeler olarak nitelendirdiğimiz Arsa Payı Karşılığı/Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Hukuku’nun temelini oluşturmaktadır.

Arsa Payı Karşılığı/Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Arsa sahipleri ve yüklenici arasındaki sözleşme kaynaklı ihtilaflar
  • Taşınmazın niteliği kaynaklı ihtilaflar
  • Taşınmazın inşaası sırasında yüklenicinin veya arsa sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmemesi kaynaklı ihtilaflar
  • Taşınmazların fiili teslimi veya iskan alımı sırasında ayıp ve eksik işler kaynaklı ihtilaflar
  • Sözleşmelerin feshine yönelik geriye etkili veya ileriye etkili fesih davalarının açılması